“ นาย ประภากร วีระพงษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 18-03-2563 24-06-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 28,043 28,043 44,348
%การถือ 2.53% 2.53% 4.00%
มูลค่า (พัน) 48,234 48,234 76,279
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3