“ นาย ประเสริฐ บุญมีโชติ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TVO ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,850 7,850
%การถือ 0.97% 0.97%
มูลค่า (พัน) 262,975 262,975
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3