“ นาย ปริญญา เธียรวร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AEONTS ราคาล่าสุด 12.00

วันที่ 20-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,600
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 300,800

BGC ราคาล่าสุด 188.00

วันที่ 29-05-2562 26-08-2562 25-11-2562 13-03-2563 15-06-2563 27-08-2563 26-11-2563 17-03-2564 22-04-2564 27-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,200 5,000 5,000 5,100 6,640 6,200 6,900 6,800 7,747 8,200
%การถือ 0.60% 0.72% 0.72% 0.73% 0.96% 0.89% 0.99% 0.98% 1.12% 1.18%
มูลค่า (พัน) 50,400 60,000 60,000 61,200 79,680 74,400 82,800 81,600 92,963 98,400

CPALL ราคาล่าสุด 12.00

วันที่ 11-03-2563 27-05-2563 10-03-2564 06-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 100,000 100,000 100,000 100,000
%การถือ 1.11% 1.11% 1.11% 1.11%
มูลค่า (พัน) 6,025,000 6,025,000 6,025,000 6,025,000

CPF ราคาล่าสุด 60.25

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 28-08-2558 04-05-2559 26-08-2559 06-07-2560 04-05-2561 29-08-2561 08-05-2562 29-08-2562 09-03-2563 16-04-2563 02-06-2563 29-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 83,600 84,500 98,000 98,000 97,500 90,000 90,000 87,600 62,000 54,000 56,121 58,800 55,300 76,300
%การถือ 1.08% 1.09% 1.27% 1.27% 1.26% 1.16% 1.05% 1.02% 0.72% 0.63% 0.65% 0.68% 0.64% 0.89%
มูลค่า (พัน) 2,236,300 2,260,375 2,621,500 2,621,500 2,608,125 2,407,500 2,407,500 2,343,300 1,658,500 1,444,500 1,501,247 1,572,900 1,479,275 2,041,025

DRT ราคาล่าสุด 26.75

วันที่ 15-09-2558 14-03-2559 30-08-2559 08-03-2560 06-03-2561 10-09-2561 13-03-2562 09-09-2562 10-03-2563 14-09-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 9,900 10,000 11,035 12,500 13,970 14,000
%การถือ 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 1.04% 1.05% 1.16% 1.32% 1.47% 1.48%
มูลค่า (พัน) 50,750 50,750 50,750 50,750 50,750 71,775 72,500 80,004 90,625 101,283 101,500

KCAR ราคาล่าสุด 7.25

วันที่ 23-03-2563 26-08-2563 22-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,386 4,300 4,700
%การถือ 0.95% 1.72% 1.88%
มูลค่า (พัน) 20,042 36,120 39,480

MAKRO ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 06-03-2562 23-08-2562 04-03-2563 15-06-2563 25-08-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 25,600 27,150 31,000 31,501 29,000 34,300
%การถือ 0.53% 0.57% 0.65% 0.66% 0.60% 0.71%
มูลค่า (พัน) 928,000 984,188 1,123,750 1,141,893 1,051,250 1,243,375

MBK ราคาล่าสุด 36.25

วันที่ 17-03-2557 13-03-2558 22-10-2558 18-03-2559 21-10-2559 24-03-2560 23-03-2561 20-09-2561 22-03-2562 19-09-2562 17-03-2563 20-04-2563 19-06-2563 22-10-2563 25-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,148 23,000 23,400 23,000 23,000 23,000 35,500 38,000 46,000 44,000 41,025 38,300 34,000 34,000 34,000
%การถือ 1.14% 1.22% 1.24% 1.22% 1.22% 1.35% 2.08% 2.24% 2.71% 2.60% 2.42% 2.26% 2.01% 2.01% 1.99%
มูลค่า (พัน) 27,924 299,000 304,200 299,000 299,000 299,000 461,500 494,000 598,000 572,000 533,325 497,900 442,000 442,000 442,000

QH ราคาล่าสุด 13.00

วันที่ 25-04-2562 28-08-2562 12-03-2563 29-04-2563 05-06-2563 25-08-2563 12-03-2564 29-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 55,000 100,000 130,000 180,000 175,000 155,000 160,000 160,000
%การถือ 0.51% 0.93% 1.21% 1.68% 1.63% 1.45% 1.49% 1.49%
มูลค่า (พัน) 122,100 222,000 288,600 399,600 388,500 344,100 355,200 355,200

STANLY ราคาล่าสุด 2.22

วันที่ 14-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 440
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 71,720

TACC ราคาล่าสุด 163.00

วันที่ 29-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,000
%การถือ 1.15%
มูลค่า (พัน) 46,200

TCAP ราคาล่าสุด 6.60

วันที่ 06-10-2558 20-04-2559 11-10-2559 20-04-2560 03-05-2561 09-10-2561 02-05-2562 23-08-2562 04-10-2562 30-12-2562 10-03-2563 14-04-2563 16-06-2563 13-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,400 8,000 8,000 8,000 11,400 13,000 10,000 9,450 10,000 10,000 9,600 6,300 10,300 10,300
%การถือ 0.66% 0.63% 0.66% 0.66% 0.94% 1.12% 0.86% 0.81% 0.86% 0.86% 0.82% 0.54% 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 277,200 264,000 264,000 264,000 376,200 429,000 330,000 311,850 330,000 330,000 316,800 207,900 339,900 339,900
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3