“ นาย ปรีชา วีระพงษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 18-03-2563 24-06-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 151,566 101,566 61,566
%การถือ 13.67% 9.16% 5.55%
มูลค่า (พัน) 260,693 174,693 105,893
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3