“ นาย ปิยะ ชื่นชมเดช ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 17-03-2563 22-04-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 72,400 73,400 60,000
%การถือ 1.58% 1.60% 1.31%
มูลค่า (พัน) 31,856 32,296 26,400

TCAP ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 18-04-2557 12-03-2558 06-10-2558 20-04-2559 11-10-2559 20-04-2560 03-05-2561 09-10-2561 02-05-2562 23-08-2562 04-10-2562 30-12-2562 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,440 7,720 8,050 8,104 8,164 8,100 8,100 8,100 7,620 7,620 7,590 7,000 7,000
%การถือ 0.58% 0.60% 0.63% 0.63% 0.68% 0.67% 0.67% 0.70% 0.65% 0.65% 0.65% 0.60% 0.60%
มูลค่า (พัน) 249,240 258,620 269,675 271,474 273,484 271,350 271,350 271,350 255,253 255,253 254,248 234,500 234,500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3