“ นาย พงษ์ศักดิ์ โชติธาดา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MFC ราคาล่าสุด 16.60

วันที่ 05-03-2563 30-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 750 750
%การถือ 0.60% 0.60%
มูลค่า (พัน) 12,450 12,450
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3