“ นาย พิพัฒน์ เศวตวิลาศ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

LPH ราคาล่าสุด 9.15

วันที่ 27-11-2562 11-03-2563 05-05-2563 28-08-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 36,544 36,544 37,544 37,544 37,544
%การถือ 4.87% 4.87% 5.01% 5.01% 5.01%
มูลค่า (พัน) 188,200 188,200 193,350 193,350 193,350

PREB ราคาล่าสุด 5.15

วันที่ 29-11-2562 15-04-2563 01-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,358 7,558 7,558 7,558
%การถือ 2.38% 2.45% 2.45% 2.45%
มูลค่า (พัน) 67,323 69,153 69,153 69,153
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3