“ นาย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ACC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,543
%การถือ 0.86%
มูลค่า (พัน) 9,581

AFC ราคาล่าสุด 0.83

วันที่ 15-09-2557 21-09-2558 19-09-2559 18-09-2560 10-09-2561 06-09-2562 09-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 238 238 238 238 238 238 238
%การถือ 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724

CIMBT ราคาล่าสุด 7.25

วันที่ 22-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 43,526
%การถือ 0.13%
มูลค่า (พัน) 38,303

JUTHA ราคาล่าสุด 0.88

วันที่ 13-03-2563 16-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 759 759
%การถือ 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 797 797

PG ราคาล่าสุด 1.05

วันที่ 13-03-2563 24-04-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 704 704 704
%การถือ 0.73% 0.73% 0.73%
มูลค่า (พัน) 4,189 4,189 4,189

ROH ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 12-03-2564 01-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 110 110
%การถือ 0.12% 0.12%
มูลค่า (พัน) 0 0

TNITY ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,077
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 8,236

UT ราคาล่าสุด 7.65

วันที่ 31-03-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,015 1,015
%การถือ 2.26% 2.26%
มูลค่า (พัน) 16,238 16,238
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3