“ นาย ยุทธนา ลิขิตกำจร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 36.75

วันที่ 17-03-2563 22-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 37,252 37,252
%การถือ 0.81% 0.81%
มูลค่า (พัน) 16,391 16,391

SIS ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 09-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,494 2,494
%การถือ 0.71% 0.71%
มูลค่า (พัน) 91,655 91,655
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3