“ นาย วรพจน์ ดีจริยา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KIAT ราคาล่าสุด 2.02

วันที่ 07-05-2561 28-08-2561 28-02-2562 26-08-2562 10-03-2563 28-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 21,500 24,400 26,038 27,100 29,000 27,600 27,600
%การถือ 0.77% 0.87% 0.93% 0.96% 1.03% 0.98% 0.98%
มูลค่า (พัน) 15,480 17,568 18,747 19,512 20,880 19,872 19,872

MBAX ราคาล่าสุด 0.72

วันที่ 23-08-2562 11-03-2563 08-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,152 1,240 1,240
%การถือ 0.60% 0.65% 0.65%
มูลค่า (พัน) 8,928 9,612 9,612

MFC ราคาล่าสุด 7.75

วันที่ 05-03-2563 30-04-2563 08-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 844 980 1,158
%การถือ 0.67% 0.78% 0.92%
มูลค่า (พัน) 14,010 16,268 19,219

PL ราคาล่าสุด 16.60

วันที่ 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,280
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 9,315

SAMCO ราคาล่าสุด 2.84

วันที่ 02-03-2563 10-06-2563 05-03-2564 21-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,680 8,043 9,120 7,820
%การถือ 1.20% 1.25% 1.42% 1.22%
มูลค่า (พัน) 15,514 16,248 18,422 15,796

UEC ราคาล่าสุด 2.02

วันที่ 12-03-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,065 5,170
%การถือ 0.89% 0.91%
มูลค่า (พัน) 7,243 7,393
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3