“ นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KASET ราคาล่าสุด 1.90

วันที่ 12-03-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,090 12,641
%การถือ 4.35% 4.55%
มูลค่า (พัน) 22,971 24,018

TVO ราคาล่าสุด 1.90

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,100 7,605 8,000
%การถือ 0.88% 0.94% 0.99%
มูลค่า (พัน) 237,850 254,757 268,000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3