“ นาย วรานนท์ บุญชนานันทกูด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AFC ราคาล่าสุด 68.25

วันที่ 18-09-2560 10-09-2561 06-09-2562 09-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 260 283 336 351
%การถือ 0.57% 0.62% 0.74% 0.77%
มูลค่า (พัน) 1,885 2,052 2,436 2,545

CHARAN ราคาล่าสุด 7.25

วันที่ 20-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 114 114
%การถือ 0.95% 0.95%
มูลค่า (พัน) 3,933 3,933

CHOTI ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 16-03-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 116 116
%การถือ 1.55% 1.55%
มูลค่า (พัน) 8,381 8,381

UPF ราคาล่าสุด 72.25

วันที่ 31-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 55
%การถือ 0.73%
มูลค่า (พัน) 3,754
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3