“ นาย วัชริวัติ เอี้ยวศิวิกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MIDA ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 121,149
%การถือ 4.84%
มูลค่า (พัน) 83,593

ML ราคาล่าสุด 0.69

วันที่ 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 14,284
%การถือ 1.34%
มูลค่า (พัน) 21,997
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3