“ นาย วัชร วิทยฐานกรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PDG ราคาล่าสุด 4.14

วันที่ 24-08-2558 17-03-2559 25-08-2559 17-03-2560 15-03-2561 22-08-2561 15-03-2562 22-08-2562 16-03-2563 23-06-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
%การถือ 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22%
มูลค่า (พัน) 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840

TVO ราคาล่าสุด 4.14

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,300 11,300 11,300
%การถือ 1.40% 1.40% 1.40%
มูลค่า (พัน) 378,550 378,550 378,550
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3