“ นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AUCT ราคาล่าสุด 44.50

วันที่ 16-03-2563 25-06-2563 21-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000 3,750 3,750
%การถือ 0.73% 0.68% 0.68%
มูลค่า (พัน) 40,000 37,500 37,500

EKH ราคาล่าสุด 10.00

วันที่ 12-03-2563 24-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,330 4,000
%การถือ 0.56% 0.67%
มูลค่า (พัน) 21,312 25,600

JMT ราคาล่าสุด 6.40

วันที่ 20-04-2560 25-04-2561 28-08-2561 23-04-2562 28-08-2562 27-11-2562 10-04-2563 08-05-2563 25-09-2563 10-11-2563 21-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,770 4,180 8,360 8,360 7,960 7,960 7,960 7,960 7,960 7,760 7,760
%การถือ 1.01% 1.02% 0.94% 0.94% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.89% 0.80% 0.71%
มูลค่า (พัน) 167,765 186,010 372,021 372,021 354,221 354,221 354,221 354,221 354,221 345,321 345,321

JUBILE ราคาล่าสุด 44.50

วันที่ 09-03-2563 28-05-2563 25-06-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,330 1,500 1,500 1,850
%การถือ 0.76% 0.86% 0.86% 1.06%
มูลค่า (พัน) 35,250 39,750 39,750 49,025

KAMART ราคาล่าสุด 26.50

วันที่ 12-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,381
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 22,384

PM ราคาล่าสุด 4.16

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558 03-03-2559 09-05-2559 29-08-2559 07-03-2560 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,900 5,900 5,900 6,000 5,450 5,110 3,128
%การถือ 0.99% 0.99% 0.99% 1.00% 0.91% 0.85% 0.52%
มูลค่า (พัน) 52,215 52,215 52,215 53,100 48,233 45,224 27,681

SABINA ราคาล่าสุด 8.85

วันที่ 06-03-2563 08-06-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,500 3,590 3,900
%การถือ 0.72% 1.03% 1.12%
มูลค่า (พัน) 51,750 74,313 80,730

SIS ราคาล่าสุด 20.70

วันที่ 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,300
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 84,529
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3