“ นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TVO ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 58,767 58,767 58,767 58,767
%การถือ 7.27% 7.27% 7.27% 7.27%
มูลค่า (พัน) 1,968,702 1,968,702 1,968,702 1,968,702
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3