“ นาย วิชิต วิทยฐานกรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TVO ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,006 11,006 11,006
%การถือ 1.36% 1.36% 1.36%
มูลค่า (พัน) 368,694 368,694 368,694
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3