“ นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 0.85

วันที่ 18-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,000
%การถือ 0.99%
มูลค่า (พัน) 18,920

J ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 11-03-2563 14-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000 4,000
%การถือ 0.50% 0.50%
มูลค่า (พัน) 12,960 12,960

META ราคาล่าสุด 3.24

วันที่ 03-07-2563 26-10-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 10,428 26,470 87,920
%การถือ 0.82% 2.08% 6.89%
มูลค่า (พัน) 8,864 22,500 74,732

SR ราคาล่าสุด 0.85

วันที่ 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,550
%การถือ 2.59%
มูลค่า (พัน) 17,375
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3