“ นาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MIDA ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 51,298 51,298
%การถือ 2.05% 2.05%
มูลค่า (พัน) 35,396 35,396

ML ราคาล่าสุด 0.69

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,595 5,595
%การถือ 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 8,617 8,617
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3