“ นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

2S ราคาล่าสุด 4.88

วันที่ 20-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,972 11,157
%การถือ 2.44% 2.48%
มูลค่า (พัน) 69,675 70,847

ASIMAR ราคาล่าสุด 6.35

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,796
%การถือ 1.86%
มูลค่า (พัน) 11,991

BR ราคาล่าสุด 2.50

วันที่ 13-03-2563 27-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,427 8,427
%การถือ 0.92% 0.92%
มูลค่า (พัน) 27,303 27,303

CHARAN ราคาล่าสุด 3.24

วันที่ 20-03-2563 19-06-2563 17-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,090 1,090 1,090
%การถือ 9.08% 9.08% 9.08%
มูลค่า (พัน) 37,595 37,595 37,595

CMO ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 13-03-2563 23-04-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,990 6,549 6,549
%การถือ 1.56% 2.56% 2.56%
มูลค่า (พัน) 5,147 8,448 8,448

COLOR ราคาล่าสุด 1.29

วันที่ 13-03-2563 08-05-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,200 8,200 7,872
%การถือ 1.39% 1.39% 1.34%
มูลค่า (พัน) 16,318 16,318 15,664

CRD ราคาล่าสุด 1.99

วันที่ 10-03-2563 23-04-2563 22-06-2563 09-12-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 25,111 25,111 25,111 25,111 25,111
%การถือ 5.02% 5.02% 5.02% 5.02% 5.02%
มูลค่า (พัน) 19,085 19,085 19,085 19,085 19,085

CSP ราคาล่าสุด 0.76

วันที่ 16-03-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,400 8,400
%การถือ 1.69% 1.69%
มูลค่า (พัน) 20,664 20,664

DTCI ราคาล่าสุด 2.46

วันที่ 09-04-2563 08-09-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 170 170 170
%การถือ 1.70% 1.70% 1.70%
มูลค่า (พัน) 4,675 4,675 4,675

HTECH ราคาล่าสุด 27.50

วันที่ 13-03-2563 17-04-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,048 4,048 4,048
%การถือ 1.35% 1.35% 1.35%
มูลค่า (พัน) 23,072 23,072 23,072

IFS ราคาล่าสุด 5.70

วันที่ 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,700
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 7,506

IRCP ราคาล่าสุด 2.78

วันที่ 13-03-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 19,100 13,000
%การถือ 7.51% 5.11%
มูลค่า (พัน) 33,043 22,490

PDG ราคาล่าสุด 1.73

วันที่ 22-08-2561 15-03-2562 22-08-2562 16-03-2563 23-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,400 1,800 1,817 2,010 2,010
%การถือ 0.52% 0.67% 0.67% 0.74% 0.74%
มูลค่า (พัน) 5,908 7,596 7,669 8,482 8,482

PERM ราคาล่าสุด 4.22

วันที่ 30-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,000
%การถือ 1.07%
มูลค่า (พัน) 29,120

PICO ราคาล่าสุด 3.64

วันที่ 02-03-2563 29-01-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,167 5,167
%การถือ 2.40% 2.40%
มูลค่า (พัน) 16,638 16,638

PJW ราคาล่าสุด 3.22

วันที่ 23-03-2563 05-05-2563 15-03-2564 16-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,296 8,296 8,296 8,161
%การถือ 1.45% 1.45% 1.45% 1.42%
มูลค่า (พัน) 40,484 40,484 40,484 39,827

PL ราคาล่าสุด 4.88

วันที่ 15-04-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,229 9,229
%การถือ 1.55% 1.55%
มูลค่า (พัน) 26,209 26,209

ROCK ราคาล่าสุด 2.84

วันที่ 26-03-2563 25-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 999 999
%การถือ 5.00% 5.00%
มูลค่า (พัน) 9,045 9,045

SCP ราคาล่าสุด 9.05

วันที่ 13-03-2563 24-06-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,290 12,290 12,290
%การถือ 4.10% 4.10% 4.10%
มูลค่า (พัน) 86,645 86,645 86,645

SE ราคาล่าสุด 7.05

วันที่ 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,112
%การถือ 1.30%
มูลค่า (พัน) 5,010

SIS ราคาล่าสุด 1.61

วันที่ 09-03-2563 27-05-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,522 4,522 4,522
%การถือ 1.29% 1.29% 1.29%
มูลค่า (พัน) 166,184 166,184 166,184

TCJ ราคาล่าสุด 36.75

วันที่ 12-03-2563 19-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,570 2,570 3,030
%การถือ 2.43% 2.43% 2.87%
มูลค่า (พัน) 14,649 14,649 17,271

TNITY ราคาล่าสุด 5.70

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,787
%การถือ 0.90%
มูลค่า (พัน) 13,671

TPP ราคาล่าสุด 7.65

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 303
%การถือ 0.81%
มูลค่า (พัน) 9,459

UKEM ราคาล่าสุด 31.25

วันที่ 17-03-2563 10-07-2563 17-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 47,000 48,000 48,000
%การถือ 3.80% 3.88% 3.88%
มูลค่า (พัน) 59,220 60,480 60,480

VARO ราคาล่าสุด 1.26

วันที่ 26-05-2563 25-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,624 2,624
%การถือ 2.63% 2.63%
มูลค่า (พัน) 16,004 16,004

VPO ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 05-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,951 6,951
%การถือ 0.74% 0.74%
มูลค่า (พัน) 9,662 9,662

WIIK ราคาล่าสุด 1.39

วันที่ 11-03-2563 21-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,726 5,726
%การถือ 1.31% 1.31%
มูลค่า (พัน) 16,834 16,834
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3