“ นาย วีระพงษ์ เหล่าวานิช ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 18-03-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 26,461 15,300
%การถือ 2.39% 1.38%
มูลค่า (พัน) 45,512 26,316
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3