“ นาย ศรัณฐ์ หวั่งหลี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 3.40

วันที่ 10-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 189 189
%การถือ 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 9,348 9,348

THREL ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 30-04-2562 03-09-2562 04-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,800 3,800 3,800 3,800
%การถือ 0.63% 0.63% 0.63% 0.63%
มูลค่า (พัน) 12,920 12,920 12,920 12,920
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3