“ นาย ศิรวัตร หวั่งหลี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 7.40

วันที่ 10-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 615 615
%การถือ 1.76% 1.76%
มูลค่า (พัน) 30,436 30,436

S11 ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 17-03-2558 03-03-2559 19-04-2559 26-08-2559 19-04-2560 19-04-2561 27-08-2561 18-04-2562 28-08-2562 28-02-2563 16-04-2563 26-11-2563 02-03-2564 16-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 55,014 55,144 55,144 55,060 55,150 55,300 55,300 55,300 55,300 55,300 55,310 55,310 55,310 55,310
%การถือ 8.97% 9.00% 9.00% 8.98% 9.00% 9.02% 9.02% 9.02% 9.02% 9.02% 9.02% 9.02% 9.02% 9.02%
มูลค่า (พัน) 407,104 408,066 408,066 407,442 408,108 409,220 409,220 409,220 409,220 409,220 409,294 409,294 409,294 409,294
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3