“ นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 6.90

วันที่ 17-03-2563 22-04-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 80,000 80,000 80,000
%การถือ 1.74% 1.74% 1.74%
มูลค่า (พัน) 35,200 35,200 35,200

MFEC ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 20-03-2563 05-05-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 16,081 16,496 16,996
%การถือ 3.64% 3.74% 3.85%
มูลค่า (พัน) 110,956 113,819 117,269

NMG ราคาล่าสุด 6.90

วันที่ 14-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 100,000
%การถือ 2.46%
มูลค่า (พัน) 19,000

VRANDA ราคาล่าสุด 0.19

วันที่ 12-03-2563 05-05-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,169 3,274 3,274
%การถือ 0.99% 1.02% 1.02%
มูลค่า (พัน) 20,437 21,114 21,114
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3