“ นาย สมพงษ์ มหิธิธรรมธร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ML ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,000 11,000
%การถือ 1.03% 1.03%
มูลค่า (พัน) 16,940 16,940
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3