“ นาย สมพงษ์ ศรีศุภเดชะ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

IFS ราคาล่าสุด 2.78

วันที่ 05-03-2563 04-06-2563 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,970 3,000 3,100
%การถือ 0.60% 0.61% 0.63%
มูลค่า (พัน) 8,257 8,340 8,618

ML ราคาล่าสุด 2.78

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,750 7,100
%การถือ 0.63% 0.67%
มูลค่า (พัน) 10,395 10,934
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3