“ นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AJ ราคาล่าสุด 9.85

วันที่ 06-03-2563 11-06-2563 28-08-2563 13-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,700 2,700 2,500 2,600
%การถือ 0.68% 0.68% 0.63% 0.65%
มูลค่า (พัน) 52,110 52,110 48,250 50,180

BR ราคาล่าสุด 19.30

วันที่ 13-03-2563 27-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,748 5,748
%การถือ 0.63% 0.63%
มูลค่า (พัน) 17,820 17,820

GC ราคาล่าสุด 3.10

วันที่ 04-03-2563 17-04-2563 14-08-2563 05-03-2564 19-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,451 7,451 7,451 7,451 7,451
%การถือ 3.73% 3.73% 3.73% 3.73% 3.73%
มูลค่า (พัน) 73,389 73,389 73,389 73,389 73,389

KCAR ราคาล่าสุด 9.85

วันที่ 23-03-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,405 1,405
%การถือ 0.56% 0.56%
มูลค่า (พัน) 11,804 11,804

MCS ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 16-03-2563 28-08-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,580 6,580 6,580
%การถือ 1.32% 1.32% 1.38%
มูลค่า (พัน) 98,048 98,048 98,048

PTL ราคาล่าสุด 14.90

วันที่ 23-06-2563 10-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,938 4,738
%การถือ 0.55% 0.53%
มูลค่า (พัน) 122,947 117,967

SYMC ราคาล่าสุด 24.90

วันที่ 13-03-2563 29-04-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,282 2,282 2,282
%การถือ 0.53% 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 11,523 11,523 11,523
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3