“ นาย สอง วัชรศรีโรจน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MFC ราคาล่าสุด 16.60

วันที่ 05-03-2563 30-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,100 1,100
%การถือ 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 18,260 18,260

VIBHA ราคาล่าสุด 16.60

วันที่ 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 81,300
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 169,104
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3