“ นาย สำเริง มนูญผล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ABM ราคาล่าสุด 186.00

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,627
%การถือ 0.88%
มูลค่า (พัน) 3,861

CGD ราคาล่าสุด 1.47

วันที่ 07-04-2563 21-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 126,800 130,079
%การถือ 1.53% 1.57%
มูลค่า (พัน) 105,244 107,965

CGH ราคาล่าสุด 0.83

วันที่ 18-03-2563 29-05-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 234,261 234,261 233,501
%การถือ 5.40% 5.40% 5.38%
มูลค่า (พัน) 274,085 274,085 273,197

CMC ราคาล่าสุด 1.17

วันที่ 10-04-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 26,462 26,233
%การถือ 2.65% 2.62%
มูลค่า (พัน) 36,782 36,464

FE ราคาล่าสุด 1.39

วันที่ 27-03-2563 24-04-2563 09-07-2563 29-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 951 951 953 954
%การถือ 12.09% 12.09% 12.11% 12.12%
มูลค่า (พัน) 176,923 176,960 177,221 177,407

GGC ราคาล่าสุด 186.00

วันที่ 04-03-2562 25-09-2562 28-02-2563 20-05-2563 01-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 23,128 18,158 16,719 25,010 54,196
%การถือ 2.26% 1.77% 1.63% 2.44% 5.29%
มูลค่า (พัน) 245,152 192,473 177,218 265,106 574,477

LHFG ราคาล่าสุด 10.60

วันที่ 02-05-2561 29-04-2562 09-09-2562 13-03-2563 28-05-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 205,112 326,353 362,075 379,364 384,289 399,981
%การถือ 0.97% 1.54% 1.71% 1.79% 1.81% 1.89%
มูลค่า (พัน) 233,828 372,042 412,766 432,475 438,089 455,978

OCC ราคาล่าสุด 1.14

วันที่ 19-03-2563 23-04-2563 02-07-2563 24-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,311 9,311 9,311 9,242
%การถือ 15.52% 15.52% 15.52% 15.40%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

PG ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 13-03-2563 24-04-2563 30-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,186 4,186 4,186 4,174
%การถือ 4.36% 4.36% 4.36% 4.35%
มูลค่า (พัน) 24,908 24,908 24,908 24,836

PMTA ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 12-03-2563 26-06-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,000 1,000 961
%การถือ 0.99% 0.99% 0.95%
มูลค่า (พัน) 14,900 14,900 14,319

SCG ราคาล่าสุด 14.90

วันที่ 12-03-2563 19-06-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 44,746 44,746 44,746
%การถือ 4.69% 4.69% 4.69%
มูลค่า (พัน) 178,089 178,089 178,089

SPC ราคาล่าสุด 3.98

วันที่ 07-05-2557 08-05-2558 10-05-2559 09-05-2560 07-05-2561 07-05-2562 27-11-2562 23-03-2563 23-04-2563 02-07-2563 25-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,146 12,175 12,139 12,129 12,148 6,692 6,887 6,933 6,994 7,126 7,155
%การถือ 3.76% 3.69% 3.68% 3.68% 3.68% 2.03% 2.09% 2.10% 2.12% 2.16% 2.17%
มูลค่า (พัน) 737,854 739,634 737,471 736,839 737,969 406,517 418,358 421,182 424,858 432,895 434,675

T ราคาล่าสุด 60.75

วันที่ 23-01-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 55,000
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 3,300

TMILL ราคาล่าสุด 0.06

วันที่ 24-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,900
%การถือ 0.73%
มูลค่า (พัน) 11,600

TNL ราคาล่าสุด 4.00

วันที่ 13-03-2563 21-04-2563 02-07-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 10,900 10,900 10,900 9,213
%การถือ 9.08% 9.08% 9.08% 7.68%
มูลค่า (พัน) 186,395 186,390 186,390 157,542

TPCORP ราคาล่าสุด 17.10

วันที่ 10-01-2563 22-04-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,318 7,169 7,169
%การถือ 6.78% 6.64% 6.64%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

VPO ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 05-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,296 32,581
%การถือ 3.22% 3.47%
มูลค่า (พัน) 42,111 45,288
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3