“ นาย สิทธิชัย เกื้อเกียรติงาม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AFC ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 10-09-2561 06-09-2562 09-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 280 289 277
%การถือ 0.61% 0.63% 0.61%
มูลค่า (พัน) 2,030 2,095 2,007

CHARAN ราคาล่าสุด 7.25

วันที่ 20-03-2563 19-06-2563 17-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 568 570 559
%การถือ 4.74% 4.75% 4.66%
มูลค่า (พัน) 19,603 19,665 19,272
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3