“ นาย สุกิจ จรัญวาศน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 20-03-2563 19-06-2563 17-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,168 2,172 2,172
%การถือ 18.07% 18.10% 18.10%
มูลค่า (พัน) 74,794 74,932 74,939

TMD ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 12-03-2563 17-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 840 840
%การถือ 0.56% 0.56%
มูลค่า (พัน) 19,989 19,989
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3