“ นาย สุจินต์ หวั่งหลี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

COTTO ราคาล่าสุด 2.58

วันที่ 07-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,832
%การถือ 0.22%
มูลค่า (พัน) 33,106

NKI ราคาล่าสุด 2.58

วันที่ 10-03-2563 26-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,522 3,522 3,522
%การถือ 10.06% 10.06% 10.06%
มูลค่า (พัน) 174,363 174,363 174,363

TMD ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 12-03-2563 17-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,332 1,332
%การถือ 0.89% 0.89%
มูลค่า (พัน) 31,825 31,825
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3