“ นาย สุชาติ ก่อตระกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 20-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 112 112
%การถือ 0.93% 0.93%
มูลค่า (พัน) 3,864 3,864

GBX ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,024
%การถือ 0.92%
มูลค่า (พัน) 15,136

NWR ราคาล่าสุด 1.51

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,200
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 13,064
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3