“ นาย สุทัศ เหลืองด่านสกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 18.30

วันที่ 17-03-2563 22-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 180,000 180,000
%การถือ 3.92% 3.92%
มูลค่า (พัน) 79,200 79,200

HFT ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 10-04-2563 20-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 13,550 13,550
%การถือ 2.06% 2.06%
มูลค่า (พัน) 93,495 93,495

IFS ราคาล่าสุด 6.90

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,250
%การถือ 1.67%
มูลค่า (พัน) 22,935

TPOLY ราคาล่าสุด 2.78

วันที่ 11-03-2563 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 20,820 21,830
%การถือ 3.64% 3.81%
มูลค่า (พัน) 51,217 53,702

TTA ราคาล่าสุด 2.46

วันที่ 26-03-2563 25-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,354 11,817
%การถือ 0.57% 0.65%
มูลค่า (พัน) 189,475 216,251
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3