“ นาย สุภศิษฏ์ จักรวาลธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MFC ราคาล่าสุด 16.50

วันที่ 05-03-2563 30-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 784 784
%การถือ 0.62% 0.62%
มูลค่า (พัน) 12,936 12,936
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3