“ นาย สุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CWT ราคาล่าสุด 0.75

วันที่ 17-03-2563 15-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,931 3,931 3,731
%การถือ 0.62% 0.62% 0.59%
มูลค่า (พัน) 15,330 15,330 14,550

META ราคาล่าสุด 3.90

วันที่ 03-07-2563 26-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,656 12,656
%การถือ 0.99% 0.99%
มูลค่า (พัน) 9,113 9,113

ML ราคาล่าสุด 0.72

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,300 6,300
%การถือ 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 9,701 9,701

TVT ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 09-03-2563 05-06-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 14,903 14,903 14,903
%การถือ 1.86% 1.86% 1.86%
มูลค่า (พัน) 11,177 11,177 11,177
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3