“ นาย สุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQ ราคาล่าสุด 7.15

วันที่ 17-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 500,000 500,000
%การถือ 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 5,000 5,000

MIDA ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 224,164 224,813 224,593
%การถือ 8.95% 8.98% 8.97%
มูลค่า (พัน) 154,673 155,121 154,969

ML ราคาล่าสุด 0.69

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 53,956 53,956 52,848
%การถือ 5.07% 5.07% 4.96%
มูลค่า (พัน) 83,092 83,092 81,386

SAAM ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,600
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 11,440
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3