“ นาย สุเมธ กิตติพร้อมพงษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PM ราคาล่าสุด 1.43

วันที่ 03-07-2563 21-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,300 3,300
%การถือ 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 29,205 29,205

UEC ราคาล่าสุด 8.85

วันที่ 12-03-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,290 3,290
%การถือ 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 4,705 4,705
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3