“ นาย อนุรักษ์ บุญแสวง ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ABM ราคาล่าสุด 2.46

วันที่ 16-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,499 5,240
%การถือ 1.83% 1.75%
มูลค่า (พัน) 8,084 7,703

CHARAN ราคาล่าสุด 1.47

วันที่ 20-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 142 141
%การถือ 1.18% 1.17%
มูลค่า (พัน) 4,899 4,851

D ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 03-10-2561 11-03-2562 25-10-2562 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,510 2,015 1,661 1,764
%การถือ 0.76% 1.01% 0.83% 0.73%
มูลค่า (พัน) 6,191 8,262 6,811 7,230

FVC ราคาล่าสุด 4.10

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,276
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 2,916

GSC ราคาล่าสุด 0.89

วันที่ 27-03-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,621 6,268
%การถือ 0.65% 2.51%
มูลค่า (พัน) 2,966 11,470

MGT ราคาล่าสุด 1.83

วันที่ 25-11-2562 11-03-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,582 3,483 3,233
%การถือ 0.90% 0.87% 0.81%
มูลค่า (พัน) 14,183 13,793 12,803

NER ราคาล่าสุด 3.96

วันที่ 28-08-2562 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,939 8,589
%การถือ 0.71% 0.56%
มูลค่า (พัน) 70,557 55,399

S11 ราคาล่าสุด 6.45

วันที่ 26-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,724
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 27,371

SE ราคาล่าสุด 7.35

วันที่ 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,215
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 1,956

SQ ราคาล่าสุด 1.61

วันที่ 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,192
%การถือ 0.81%
มูลค่า (พัน) 19,303

SVOA ราคาล่าสุด 2.10

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,656
%การถือ 0.94%
มูลค่า (พัน) 18,236

TCJ ราคาล่าสุด 2.74

วันที่ 12-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,784 925
%การถือ 1.69% 0.88%
มูลค่า (พัน) 10,167 5,273

TCMC ราคาล่าสุด 5.70

วันที่ 20-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,440
%การถือ 1.89%
มูลค่า (พัน) 29,746

TEAMG ราคาล่าสุด 2.06

วันที่ 05-03-2563 29-05-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,842 4,590 5,730
%การถือ 0.57% 0.68% 0.84%
มูลค่า (พัน) 9,528 11,383 14,210

TPCH ราคาล่าสุด 2.48

วันที่ 08-05-2562 22-08-2562 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,040 2,021 4,261
%การถือ 0.51% 0.50% 1.06%
มูลค่า (พัน) 26,724 26,475 55,815

TPOLY ราคาล่าสุด 13.10

วันที่ 11-03-2563 07-05-2563 01-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 17,223 21,792 21,795 20,630
%การถือ 3.01% 3.80% 3.81% 3.60%
มูลค่า (พัน) 42,369 53,608 53,616 50,750

TSR ราคาล่าสุด 2.46

วันที่ 05-05-2563 27-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,954 2,954 3,343
%การถือ 0.54% 0.54% 0.61%
มูลค่า (พัน) 15,804 15,804 17,885
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3