“ นาย อภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

GPI ราคาล่าสุด 4.40

วันที่ 25-05-2561 05-04-2562 23-08-2562 03-03-2563 09-04-2563 10-06-2563 05-03-2564 08-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,660 18,080 20,050 22,325 22,580 23,801 26,729 26,810
%การถือ 1.28% 3.01% 3.34% 3.72% 3.76% 3.97% 4.45% 4.47%
มูลค่า (พัน) 13,022 30,737 34,085 37,953 38,386 40,462 45,438 45,577

PM ราคาล่าสุด 1.70

วันที่ 02-03-2563 03-07-2563 21-08-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000 5,016 5,000 5,002
%การถือ 0.84% 0.84% 0.84% 0.84%
มูลค่า (พัน) 44,500 44,642 44,500 44,513

SENA ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-05-2563 28-08-2563 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 13,000 13,000 13,000
%การถือ 0.91% 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 57,200 57,200 57,200
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3