“ นาย อภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TVO ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,038 10,840 10,686
%การถือ 1.37% 1.34% 1.32%
มูลค่า (พัน) 369,769 363,153 357,994
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3