“ นาย อัมรัตปาลซิงห์ จันทร์ศรีชวาลา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AGE ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 16-03-2561 15-03-2562 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000 12,989 13,855
%การถือ 0.61% 0.72% 0.72%
มูลค่า (พัน) 30,000 38,967 41,564

ECL ราคาล่าสุด 3.00

วันที่ 18-03-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,414 8,414
%การถือ 0.76% 0.76%
มูลค่า (พัน) 14,472 14,472
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3