“ นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AS ราคาล่าสุด 1.33

วันที่ 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,654
%การถือ 1.12%
มูลค่า (พัน) 48,406

PM ราคาล่าสุด 10.40

วันที่ 02-03-2563 03-07-2563 21-08-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,153 13,424 14,004 14,004
%การถือ 2.03% 2.24% 2.34% 2.34%
มูลค่า (พัน) 107,550 118,802 123,935 123,935

TKN ราคาล่าสุด 8.85

วันที่ 10-03-2559 25-08-2559 15-03-2560 13-03-2561 24-08-2561 14-03-2562 29-08-2562 10-03-2563 25-08-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 462,000 420,000 339,500 331,041 331,041 343,945 313,126 317,876 322,896 317,196
%การถือ 33.48% 30.43% 24.60% 23.99% 23.99% 24.92% 22.69% 23.03% 23.40% 22.99%
มูลค่า (พัน) 4,227,300 3,843,000 3,106,425 3,029,022 3,029,022 3,147,092 2,865,105 2,908,567 2,954,500 2,902,345

TVD ราคาล่าสุด 9.15

วันที่ 27-11-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 11,279 19,080
%การถือ 1.47% 2.49%
มูลค่า (พัน) 15,001 25,377
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3