“ นาย อุเทน พัฒนานิผล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 3.40

วันที่ 18-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,100
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 10,492

KWM ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 16-03-2563 18-06-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,860 8,000 6,000
%การถือ 1.87% 1.90% 1.43%
มูลค่า (พัน) 37,728 38,400 28,800

PHOL ราคาล่าสุด 4.80

วันที่ 06-03-2563 04-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,200 4,200
%การถือ 2.07% 2.07%
มูลค่า (พัน) 14,280 14,280
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3