“ นาย ฮารกิชิน ทันวานี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ALUCON ราคาล่าสุด 5.85

วันที่ 10-03-2563 17-04-2563 03-07-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,200 1,200 1,200 1,200
%การถือ 2.78% 2.78% 2.78% 2.78%
มูลค่า (พัน) 213,000 213,000 213,000 213,000

BOL ราคาล่าสุด 177.50

วันที่ 21-08-2562 05-03-2563 30-06-2563 28-08-2563 25-02-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,200 10,500 16,670 18,333 18,000
%การถือ 1.00% 1.28% 2.03% 2.23% 2.19%
มูลค่า (พัน) 74,210 95,025 150,864 165,914 162,900

MCS ราคาล่าสุด 9.05

วันที่ 16-03-2563 28-08-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 30,000 27,500 15,000
%การถือ 6.00% 5.50% 3.14%
มูลค่า (พัน) 432,000 396,000 216,000

MSC ราคาล่าสุด 14.40

วันที่ 12-03-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000 17,000
%การถือ 2.78% 4.72%
มูลค่า (พัน) 62,000 105,400

PM ราคาล่าสุด 6.20

วันที่ 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000
%การถือ 1.67%
มูลค่า (พัน) 89,000

PT ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 02-03-2563 02-07-2563 21-08-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 28,000 28,000 28,000 28,000
%การถือ 9.86% 9.86% 9.86% 9.86%
มูลค่า (พัน) 161,000 161,000 161,000 161,000

SWC ราคาล่าสุด 5.75

วันที่ 28-08-2562 13-03-2563 07-05-2563 28-08-2563 11-01-2564 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,150 2,500 2,800 3,954 8,334 9,000
%การถือ 0.72% 0.82% 0.90% 1.27% 2.61% 2.82%
มูลค่า (พัน) 12,578 14,625 16,380 23,130 48,752 52,650
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3