“ นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ALL ราคาล่าสุด 2.68

วันที่ 12-03-2563 15-04-2563 29-06-2563 14-08-2563 27-01-2564 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,020 6,022 5,422 5,422 5,660 5,660
%การถือ 0.90% 1.08% 0.97% 0.97% 1.01% 1.01%
มูลค่า (พัน) 16,064 19,271 17,351 17,351 18,113 18,113

ASIMAR ราคาล่าสุด 3.20

วันที่ 13-03-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000 11,000
%การถือ 1.55% 4.26%
มูลค่า (พัน) 10,000 27,500

BROOK ราคาล่าสุด 2.50

วันที่ 10-03-2563 24-04-2563 11-06-2563 25-08-2563 26-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 62,161 62,745 62,745 62,745 62,745
%การถือ 1.10% 1.05% 1.05% 0.95% 0.94%
มูลค่า (พัน) 34,810 35,137 35,137 35,137 35,137

COTTO ราคาล่าสุด 0.56

วันที่ 07-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,891
%การถือ 0.27%
มูลค่า (พัน) 42,588

EASON ราคาล่าสุด 2.68

วันที่ 24-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,941
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 4,559

JTS ราคาล่าสุด 1.55

วันที่ 28-02-2563 28-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,686 3,686
%การถือ 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 60,085 60,085

KAMART ราคาล่าสุด 16.30

วันที่ 30-05-2560 30-05-2561 24-08-2561 28-05-2562 26-08-2562 27-11-2562 16-03-2563 12-05-2563 29-05-2563 25-08-2563 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,345 5,487 5,587 5,587 5,587 5,587 5,637 5,637 5,637 5,637 5,637
%การถือ 0.51% 0.62% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64%
มูลค่า (พัน) 13,915 22,827 23,243 23,243 23,243 23,243 23,451 23,451 23,451 23,451 23,451

MACO ราคาล่าสุด 4.16

วันที่ 28-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 21,843
%การถือ 0.40%
มูลค่า (พัน) 16,164

MK ราคาล่าสุด 0.74

วันที่ 31-03-2563 15-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,483 7,483
%การถือ 0.69% 0.69%
มูลค่า (พัน) 23,348 23,348

ML ราคาล่าสุด 3.12

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 11,250 11,250 16,710
%การถือ 1.06% 1.06% 1.57%
มูลค่า (พัน) 17,325 17,325 25,733

OGC ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 12-03-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 188 188
%การถือ 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 5,128 5,128

PDI ราคาล่าสุด 27.25

วันที่ 18-03-2563 27-05-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,023 3,023 3,023
%การถือ 1.34% 1.34% 1.34%
มูลค่า (พัน) 28,719 28,719 28,719

RCL ราคาล่าสุด 9.50

วันที่ 26-03-2563 08-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,520 4,520
%การถือ 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 184,190 184,190

SELIC ราคาล่าสุด 40.75

วันที่ 11-03-2563 29-05-2563 14-07-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,307 6,307 6,307 7,177
%การถือ 2.17% 2.17% 2.17% 2.17%
มูลค่า (พัน) 16,777 16,777 16,777 19,091

SRICHA ราคาล่าสุด 2.66

วันที่ 12-03-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,065 3,065
%การถือ 0.99% 0.99%
มูลค่า (พัน) 47,820 47,820

TRUBB ราคาล่าสุด 15.60

วันที่ 26-03-2563 13-07-2563 27-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,000 13,630 19,993
%การถือ 2.20% 2.00% 2.93%
มูลค่า (พัน) 40,800 37,074 54,381

TTA ราคาล่าสุด 2.72

วันที่ 26-03-2563 25-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,140 11,140
%การถือ 0.61% 0.61%
มูลค่า (พัน) 203,862 203,862

WIIK ราคาล่าสุด 18.30

วันที่ 11-03-2563 21-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,052 5,052
%การถือ 1.15% 1.15%
มูลค่า (พัน) 14,852 14,852
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3