“ นาย เจริญชัย แสงทองอร่าม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 17-03-2563 22-04-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 77,015 77,015 66,356
%การถือ 1.68% 1.68% 1.44%
มูลค่า (พัน) 33,887 33,887 29,197

EP ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,986
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 28,420
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3