“ นาย เนตร จรัญวาศน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 23.80

วันที่ 20-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 110 110
%การถือ 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 3,778 3,778

TMD ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 12-03-2563 17-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 48,953 48,953 48,953
%การถือ 32.64% 32.64% 32.64%
มูลค่า (พัน) 1,165,079 1,165,079 1,165,079
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3