“ นาย เฟิม หงสนันทน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CGD ราคาล่าสุด 16.60

วันที่ 07-04-2563 21-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 74,577 74,541
%การถือ 0.90% 0.90%
มูลค่า (พัน) 61,898 61,869

MFC ราคาล่าสุด 0.83

วันที่ 05-03-2563 30-04-2563 08-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,188 1,188 1,188
%การถือ 0.95% 0.95% 0.95%
มูลค่า (พัน) 19,724 19,724 19,724
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3