“ นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 4.16

วันที่ 17-03-2563 22-04-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 39,100 39,100 50,830
%การถือ 0.85% 0.85% 1.11%
มูลค่า (พัน) 17,204 17,204 22,365

KAMART ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 17-03-2558 30-11-2558 12-05-2559 30-08-2559 30-05-2560 30-05-2561 24-08-2561 28-05-2562 26-08-2562 27-11-2562 16-03-2563 12-05-2563 29-05-2563 25-08-2563 30-11-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 18,757 18,757 18,757 18,757 18,757 25,009 25,009 25,009 25,009 25,009 25,009 25,009 25,009 25,009 25,009 25,009
%การถือ 2.84% 2.84% 2.84% 2.84% 2.84% 2.84% 2.84% 2.84% 2.84% 2.84% 2.84% 2.84% 2.84% 2.84% 2.84% 2.84%
มูลค่า (พัน) 78,029 78,029 78,029 78,029 78,029 104,039 104,039 104,039 104,039 104,039 104,039 104,039 104,039 104,039 104,039 104,039

TSR ราคาล่าสุด 4.16

วันที่ 05-05-2563 27-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,258 3,185 3,754
%การถือ 0.59% 0.58% 0.68%
มูลค่า (พัน) 17,431 17,039 20,082
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3